Internet of Things och patent

Är du intresserad av IoT ur ett patent perspektiv så finns det möjlighet att lära sig mer om det härTomas Wässingbo berättar om utmaningar och alternativ som flertalet företag kommer att ställas inför när det gäller IoT.  Seminariet äger rum i Stockholm den 8 mars 2016.  

Kommentera