IoT och säkerhet – hur minskar man sårbarheten?

Hur bygger vi egentligen säkra IoT nätverk? Är det genom att tvinga fram bättre  lösenord på uppkopplade saker eller krävs det ett att man bygger in säkerhetsmekanismer redan från början? Läs mer om det här.

Kommentera