IoT Sveriges finansierar innovativ samhällsutveckling.

Hur kan Internet of Things (IoT) bidra till att lösa kommuners, regioners och landstings problem och utmaningar? Nu finns det möjlighet att besvara den frågan! Sök finansiering för att förbättra och effektivisera offentlig verksamhet och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft.

Målet med utlysningen ”IoT för innovativ samhällsutveckling” är att identifiera kommuner, landsting, regioner, och myndigheter som vill bli ledande i användandet av IoT inom utvalda profilområden. Ett profilområde kan exempelvis vara hemtjänst, sophantering, energieffektivisering, eller vatten och avlopp. Profilområdet ska ha potential för att utvecklas med IoT och målet är implementera och testa nya IoT lösningar. Varje kommun, landsting, region, eller myndighet som får pengar via denna utlysning ska utveckla och beskriva sina specifika profilområden. De offentliga organisationer som får finansiering i denna första mindre utlysning kommer att ha möjlighet att söka ytterligare pengar i kommande utlysningar för att kunna genomföra ett flertal olika IoT-satsningar inom sina utpekade profilområden.

Syftet med projekten är att offentliga organisationer ska inleda samarbeten med företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor. Samarbetena ska öka de offentliga organisationernas kunnande om IoT samtidigt som företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor lär sig mer om de utmaningar som de offentliga organisationerna står inför. IoT Sverige kommer att i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hjälpa till att sprida information om de olika IoT-projekten till andra offentliga organisationer.

 

Fakta om utlysningen

Sista ansökningsdag: onsdagen den 31 augusti klockan 14:00.

Projekt budget: ca 3 miljoner kronor (inklusive medfinansiering)

Total budget för utlysningen: 12 miljoner kronor

Antal finanseriade projekt: maximalt 8 projekt finansieras

Tid för genomförande: Projekten ska vara avslutade senast 2017-06-30.

Projektparter: Sökande parter ska vara kommun, region, landsting eller myndighet tillsammans med minst ett företag och en IoT-kunnig organisation (t.ex: företag, forskningsinstitut, högskola eller universitet). Ansökningar där både offentlig organisation, företag och forskningsinstitut, högskola eller universitet finna med kommer att ha större chans att få finansiering.

 

Läs mer om utlysningen här

Kommentera