IoT Sveriges nya projekt!

IoT Sverige har finansierat åtta nya projekt i vår senaste utlysning (IoT för samhällsnytta). Geografiskt är projekten spridda över en stor del av Sverige, från Skellefteå i norr till Lund i söder. Dom beviljade projekten är:

  1. Skellefteå: IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun
  2. Umeå: Kommunal IoT plattform – baserat på LoRaWAN
  3. Stockholm: Connected Water Monitoring
  4. Linköping:  Hot Remote – Det heta uppkopplade Linköping
  5. Göteborg:  LoV-IoT
  6. Helsingborg:  IoT som möjliggörare i dagens och framtidens byggnader
  7. Malmö/Skåne:  IoT – den uppkopplade vården
  8. Lund:  Smarta offentliga miljöer

Mer information om projekten kommer inom kort!

Kommentera