IoT Sveriges partstämma 2016

Den 25 oktober kl 10-13 höll IoT Sverige sin årliga partstämma. Dagen startade med frukost och en uppskattad posterutställning där projekt finansierade av IoT Sverige visades upp. Sedan berättade IoT Sveriges programchef Torbjörn om  IoT Sveriges satsning på IoT för samhällsnytta och vilka projekt som finansierats i vår senaste utlysning IoT för samhällsnytta. Därefter tog Darja Isaksson över och berättade lite om vad som händer globalt med IoT och om framtidens samhälle. Sedan var det dags för IoT Sveriges närvarande parter att kort presentera sig själva och sin verksamhet. Avslutningsvis valdes IoT Sveriges nya styrelse som kommer att se ut så här:

 •  Petra Sundström, Husqvarna, Ordförande
 • Linda Krondahl, VD THINGS
 • Joakim Jardenberg SKL
 • Paul Davidsson, Malmö högskola
 • Torbjörn Lundahl, Ericsson
 • Helena Forsmark, HiQ
 • Kristina Jonsson, LKAB
 • Johan, Åkerberg, ABB 1

 Suppleanter:

 • Jan Byfors, IQ Samhällsbyggnad
 • Niklas Grybe, SP Sveriges tekn. Forskningsinstitut
 • Maria Månsson, Svensk Elektronik
 • Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet
 • Per Gunningberg, Uppsala Universitet

Valberedningen bestod av  Maria Månsson, Niklas Grybe och Olle Samuelson.

 

Stort tack till alla som närvarade!

Kommentera