IoTGuiden är här!

IoTGuiden är tänkt att vara ett stöd och inspiration inför företagets satsningar på en allt mer uppkopplad värld. Det som oftast kallas för Sakernas Internet eller Internet of Things. Besök IoTGuidens hemsida www.iotguiden.se eller ladda ner guiden direkt som pdf här.

IoTguiden är ett projekt genomfört av Umeå universitet i samarbete med Fältcom och Telia Company. Projektet har nansierats inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Kommentera