Urban ICT Arena

Igår träffade vi på programkontoret Petra Dalunde från Urban ICT Arena i Kista. Här är en beskrivning av deras verksamhet.

 

Vad är Urban ICT Arena?
Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansplattform med olika formella och informella mötesplatser samt en IT-infrastruktur med både trådbunden och trådlös. Den kommer bland annat att kunna fungera som testbädd för nya affärsmodeller, samverkans- och utbildningsformer, innovationer och funktioner. Med Urban ICT Arena skapas rätt förutsättningar för tester och demonstrationer där alla de nya digitala teknologierna ryms i en levande stadsmiljö.
Testbädden är uppbyggd som ett stort knytkalas, där den som vill tillhandahålla en IT-infrastruktur ansvarar för ägande, drift och utveckling. Tillsammans bildar allas bidrag till ett gemensamt digitalt smörgåsbord där vi tillsammans kan skapa lösningar på framtidens behov med hjälp av informationsteknologier och sakernas Internet.

 

Vilka är partners?
Urban ICT Arena drivs som ett projekt i Kista Science City AB, som på uppdrag av Stiftelsen Electrum har tagit initiativet till projektet och leds av programchefen Petra Dalunde.

Founding Partners och tillika styrelseledamöter i Stiftelsen Electrum är Stockholms stad, Ericsson, Stockholms universitet (DSV), IBM, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), RISE och Länsstyrelsen i Stockholm.
Supporting Partners är i dagsläget Telia, Intel, Cisco, Hexatronic, Citycon Kista Galleria, NobelCenter, HiQ, Creantt, Bumbee labs, Kistamässan och Silver Spring Networks.
Associated Partners är The Hub Hotell, Lunds Translation Team, Futurion och THINGs Stockholm.

 

Varför har ni tagit fram denna testbädd?
Vi har sett att den samhällsgenomgripande strukturomvandling som digitaliseringen innebär har skapat behov av nya sätt att samverka, innovera och utveckla. Därför har Urban ICT Arena tagits fram. Det övergripande syftet är att framtidssäkra Sverige samtidigt som ICT-klustret stärks. Allt som görs i arenan ska bidra till hållbara städer, stärkt innovationskraft och säkra framtidens arbetstillfällen.

 

Vilka är de förväntade resultaten?
Urban ICT Arena är en samverkansplattform där vi tillsammans kan utveckla och testa olika prototyper i en spännande forsknings- och utvecklingsmiljö. Vi har för avsikt att släppa fram projekt i olika delar av och stadier i deras utveckling. Vi får ofta frågan vad de förväntande resultaten kommer att bli i testbädden. Vem vet? I en testbädd testar man saker. Det är huvudsyftet. Det är alltså inte bara en uppvisning, ett showroom eller en demomiljö, även om detta gärna får vara en del av miljön.
För närvarande har vi fått igång omkring 30 projekt av olika slag. I slutet av 2017 beräknar vi att omkring 200 projekt har använt sig av testbädden.
Finns något liknande någon annanstans i världen?
Öppenheten och närvaron av samhällsaktörer från näringsliv, akademi och den offentliga sektorn, som alla gemensamt samverkar för att driva en horisontell utveckling i Urban ICT Arena, spelar en nyckelroll och gör den unik. Även den samlade och mångfasetterade IT-infrastrukturen, kopplad till fiber, är unik i sitt slag. Ytterligare faktorer som definierar Urban ICT Arena är det konsekventa arbetet av transparens, mångfald och lättillgänglighet som går som en röd tråd i arbetet. Vi gör saker tillsammans och skapar win-win-win för alla inblandade parter.

 

Hur gör man om man vill vara delaktig?
Vill man bli en partner så kontaktar man Petra Dalunde petra.dalunde@kista.com. Om man vill starta ett projekt går man in på www.urbanictarena.se och fyller i en ”Project Application Form”. En Supporting Partner bidrar med fördel både med pengar och in-kind samt bedriver utvecklingsprojekt.
För att få starta ett projekt måste man kunna visa på vilket sätt projektet bidrar till något av de tre övergripande inriktningsmålen om hållbara städer, stärkt innovationskraft och säkerställa framtidens jobb. Man måste även beskriva på vilket sätt projektet är ”Urban & NotBoring” samt förhålla sig till de digitala hållbarhetsutmaningarna. Och till sist måste man besluta sig för vilken del av projektet man vill skänka till gemenskapen.