Stena Line Propeller Prize

Dags att nominera till Stena Line propeller prize 2017, ett entreprenörspris som årligen tilldelas ett
ungt tillväxtföretag inom ICT-området, samt ett motsvarande inom marinteknikområdet.

Nominera på http://www.bluesciencepark.se/stena-line-propeller-prize/