IoT Sveriges projekt TagOn sparar tid på akuten

Med hjälp av en lösning framtagen i ett av IoT Sveriges projekt sparar akuten i Lund 12 minuter per medarbetare och arbetspass. Det betyder mer tid med patienterna. Läs mer om nyttan med IoT i vården på följande länk.

https://www.voister.se/artikel/2017/03/iot-sparar-tid-pa-akuten/