Perstorp

Inom Perstorps kommun är alla kommunens fastigheter sedan c:a 10 år med försedda med uppkopplad apparatur, t.ex. ventilationssystem, ställdon och värmepumpar, vilka är uppkopplade mot ett centralt informationssystem. Om något stannar eller på annat sätt uppvisar ovanligt beteende skickas ett larm via SMS till servicetekniker. Hen kan sedan logga in på det centrala informationssystemet och få utförlig information om problemet. På så vis kan man ofta ställa en korrekt diagnos och ta med rätt verktyg för att kunna åtgärda problemet vid första besöket snarare än att behöva göra flera turer för att hämta rätt verktyg eller reservdelar. Vidare kan informationssystemet användas för att logga fel så att man kan få tillgång till en historik över tidigare problem och åtgärder. På så vis kan man se om något särskilt system ofta uppvisar samma ty av problem, och utreda dess underliggande orsaker. Utöver möjligheten att snabbare korrigera fel erbjuder även uppkopplad apparatur även övervakning och fjärrstyrning. På så vis kan t.ex. ventilation i skolor förläggas i dvala under sommarmånaderna när lokalerna i stort är oanvända.