Svalöv

Inom Svalövs kommun använder man nyckellösa lås inom hemtjänst. De medborgare som beställer hemtjänst får en liten dosa inmonterad på insidan av sin ytterdörr. Istället för att hemtjänstpersonal behöver bära med sig en stor mängd nycklar till olika lägenheter låser man upp genom att signalera dosan att vrida låskolven och på så vis låsa upp dörren. Denna signal skickas via en vanlig mobiltelefon som all hemtjänstpersonal bär med sig i sitt jobb. Då nyckellösa lås är batteridrivna måste dessa först”väckas” ur energisparläge genom att personal tar i handtaget. Därefter låser man upp dörren genom en app i den mobiltelefon vårdpersonal bär med sig. Förutom denna funktion erbjuds även en funktion där man kan logga den tid som personal tillbringar på en adress. I appen trycker vårdgivaren helt enkelt på en knapp märkt med ordet ”kom” när man anlände hos vårdtagaren, och en knapp märkt ”gick” när besöket är avslutat. Dessa tidsstämplar loggas sedan i ett centralt informationssystem. Utöver hemtjänst är nyckellösa lås även till nytta för annan sjukvårdspersonal som har möjlighet att svara vid eventuella akutlarm utan att först säkra tillgång till en nyckel. På så vis kan man väsentligt korta responstiden vid larm.