Svedala

Inom hemtjänsten i Svedala tillämpar man såväl nyckellösa lås som uppkopplade trygghetslarm. Uppkopplade trygghetslarm använder i grunden samma teknik som mobiltelefoni vilket gör att vårdtagaren kan larma var hen än befinner sig. Inkommande larm tas emot av en trygghetscentral som avgör om någon oavsiktligt kommit åt larmknappen eller om det är ett faktiskt larm som behöver åtgärd. I det senare fallet kontaktas vårdpersonal som bekräftar mottagande av larm innan åtgärd samt följer upp med ett nytt samtal efter åtgärd för att kvalitetssäkra vårdkedjan. Nyckellösa lås består av en liten dosa inmonterad på insidan av sin ytterdörr. Istället för att hemtjänstpersonal behöver bära med sig en stor mängd nycklar till olika lägenheter låser man upp genom att signalera dosan att vrida låskolven och på så vis låsa upp dörren. Denna signal skickas via en vanlig mobiltelefon som all hemtjänstpersonal bär med sig i sitt jobb. Då nyckellösa lås är batteridrivna måste dessa först”väckas” ur energisparläge genom att personal knackar på dörren. Därefter låser man upp dörren genom en app i den mobiltelefon vårdpersonal bär med sig. I regel tillämpar man dessa system tillsammans så att vårdtagare som får ett trygghetslarm får även ett nyckellöst lås installerat i sitt hem. Tillsammans skapar systemen goda möjligheter att per automatik logga inkommande larm och åtgärder för att stödja kontinutitet i vårdprocessen.
Utöver trygghetslarm och nyckellösa lås har man även nyligen börjat tillämpa nattillsyn hos ett fåtal vårdtagare. Nattillsyn består i en kamera som under bestämda tidpunkter under natten aktiveras i 30 sekunder. Om vårdtagaren inte är i sin säng aktiveras kameran på nytt 10 minuter senare. Om vårdtagaren fortfarande inte är i sin säng behandlas det som ett larm och hanteras enligt samma rutiner.