Västerås

Inom hemtjänsten i Västerås har man tillämpat nattillsyn sedan 2012 och tillämpar idag denna teknik för ett 100-tal vårdtagare inom hemtjänsten. Nattillsyn består i en kamera som under bestämda tidpunkter under natten aktiveras i 30 sekunder. Om vårdtagaren inte är i sin säng aktiveras kameran på nytt 10 minuter senare. Om vårdtagaren fortfarande inte är i sin säng behandlas det som ett larm och hanteras enligt samma rutiner. Man ser detta som en kvalitetshöjande åtgärd där vårdtagare får en trygghet utan att vårdpersonal fysiskt besöker lägenheten under natten för tillsyn. Huruvida denna teknik anses lämpad för en vårdtagare bedöms av biståndshandläggare som öven informerar vårdtagare om de vårdalternativ som erbjuds. Man ser tekniken som ett bra alternativ för många vårdtagare, men inte lämpad för t.ex. de som lider av demens.

Även om vårdkvalitet var ledordet för införandet av nattillsyn har man även märkt av en en ökad effektivitet i vårdprocessen. Möjligheten att med tekniska hjälpmedel utföra enklare åtgärder såsom nattillsyn fjärrledes gör att man frigör vårdpersonal för insatser som kräver mänsklig insats och omdöme. Baserat på goda erfarenheter och lärdomar från nattillsyn står man även i begrepp till att upphandla ny teknik för tillsyn dagtid. En väsentlig skillnad här är att emedan nattillsyn bygger på passiv teknik (d.v.s en kamera) behöver teknik för tillsyn dagtid vara kommunikativ. Vårdtagarens skall med andra ord kunna använda den teknik som tillämpas för att kommunicera med vårdpersonal i olika ärenden. Här jobbar man aktivt med vårdtagare för att tillsammans formulera lämpliga krav och önskemål på de tekniska lösningar man skall använda i framtidens hemtjänst.