IoT Sveriges nya parter

Igår hade vi styrelsemöte och valde in följande organisationer som nya parter i IoT Sverige:

  • Mittuniversitetet
  • Etteplan Sweden AB
  • Consid AB
  • Föreningen AMPRNet Sverige
  • Halmstad Energi och Miljö AB
  • Capana Sweden AB