Amsterdam

Amsterdam är en förhållandevis mogen satsning inom smarta städer där man via bland annat uppkopplade prylar söker en bättre boendemiljö för sina medborgare. Ett av stadens profilområden är utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där man söker nya sätt att minska resursförbrukning samt återvinna och återanvända material. I kölvattnet på dessa större satsningar har man i Amsterdam uppmuntrat externa aktörer att utveckla och lansera egna lösningar som ligger i linje med stadens miljötänk. Till exempel har det med stöd av en lokal inkubator för teknikföretag utvecklats en smart väggkontakt, Crownstone, som kan länkas till flera olika enheter, t.ex. telefon, armband som mäter puls, eller en enkel ”tagg” man bär i nyckelring. Man kan själv ställa in hur väggkontakten skall reagera på närvaro. En enkel tillämpning är att främja bekvämlighet genom att automatiskt tända ljuset när man kliver in genom ytterdörren och släcka det när man går hemifrån.

Crownstone has developed the hardware, a smart plug, that turns devices off when you’re not in its proximity, by localizing your smartphone. Every citizen can upgrade their homes to a smart home and save energy at the same time.1

Det stora värdena med denna typ av lösning ligger dock inte i bekvämliget, utan snarare besparingar och säkerhet. Uppemot 10% av vår elräkning består av apparatur (t.ex. TV, dator, köksapparater) som står i så kallat stand-by läge där de kontinuerligt drar ström så länge de är anslutna till vägguttaget. Om strömmen till dessa bryts när vi lämnar hemmet kan det spara ett hushåll hundratals eller tusentals kronor per år – utan att vi påverkas. Än mer viktigt är säkerhetsaspekten då tekniken även kan säkerställa att ugn eller strykjärn glöms av eller att barn kan använda spis eller mikrovågsugn utan tillsyn av vuxna. Genom att uppmuntra och markandsföra nya, smarta tekniska lösningar hoppas man kunna vinna stöd hos såväl medborgare som privat sektor att bidra till Amsterdam som en grönare stad.