Chicago

I Chicago har stadskontoret tillsammans med bl.a. University of Chicago börjat utrusta stadens lyktstolpar med sensorer (eller noder som de även kallas) som kan känna av temperatur, barometertryck, ljus, ljudnivå, vibrationer, kolmonoxid, kvävedioxid, svaveldioxid och marknära ozon. I en nära framtid hoppas man kunna ytterligare utöka antalet parametrar till att inkludera luftföroreningar och översvämningar – något som varit ett återkommande problem i staden under flera år. Projektet går under namnet Array of Things och syftar till att i realtid kunna övervaka hur staden som helhet såväl som dess enskilda distrikt.

The Array of Things (AoT) is an urban sensing project, a network of interactive, modular sensor boxes that will be installed around Chicago to collect real-time data on the city’s environment, infrastructure, and activity for research and public use. AoT will essentially serve as a “fitness tracker” for the city, measuring factors that impact livability in Chicago such as climate, air quality and noise.1

Genom att skapa ett finmaskigt nät av sensorer får man tillgång till information som är specifik för en viss gata eller kvarter. På så vis skapas möjligheter för tjänstemän och stadsplanerare att övervaka stadens miljö och allokera resurser där det behövs, och forskare får möjlighet att kartlägga trender i stadens utveckling över tid. Vidare kommer data publiceras öppet och kostnadsfritt vilket möjliggör utvecklingen av applikationer som kommer till nytta för invånare, t.ex. genom att spåra vissa luftföroreningar eller att hjälpa människor undvika områden med dålig luftkvalitet eller överdrivet buller och trängsel. Vidare har man jobbat aktivt för att införliva projektets möjligheter i utbildningen i stadens tekniska gymnasieskolor, bl.a. genom att hålla workshops där studenter får lära sig bygga sensorer som skall fungera och tillhandahålla relevant information i stadsmiljö.

I projektets initiala skede, sommaren 2016, installerades drygt 40 noder runtom i staden. Planen är dock att antalet noder skall växa till 500 under 2017-2018.