Kansas City

I Kansas City är utvecklingen av IoT något av ett ovanligt lyckat bihang till byggnationen av konventionell infrastruktur. Redan 2012 tog man beslut om att bygga en ny avgiftsfri spårvagnslinje i staden som skulle binda ihop stadens tågstation med populära affärsområden – något som man såg skulle främja både turism och kommers. Iordningställande av ny räls krävde omfattande byggnationsarbete vilket man även nyttjade till att anlägga ny optisk fiber och övrig infrastruktur för digitala funktioner och tjänster.

Detta möjliggör bland annat fri trådlös tillgång till Internet i hela området samt ett 20-tal informationskiosker där såväl invånare som turister kan få tillgång till information om lokala sevärdheter och historia såväl som restauranger och butiker. Man har även installerat över 200 kameror som kan nyttjas för flera olika syften: anpassa belysning efter behov, spåra och optimera trafikflöden genom att anpassa trafiksignaler och uppskatta väderförhållanden och behov av åtgärder såsom snöröjning. Nya parkeringsplatser anlagda i området nyttjar tillskottet av IT-infrastruktur genom att via sensorer kopplade till en mobil applikation informera bilister om var det finns lediga platser.

Ett utmärkande drag för Kansas Citys IoT-satsning är att det primära syftet inte är att tjäna stadens invånare, utan att skapa nya former för partnerskap med aktörer i den privata sektorn. Bland annat har man fått aktörer som telekomjätten Cisco och mobiloperatören Sprint att finansiera mycket av kostnaden för den teknik som krävs för att möjliggöra digitala funktioner längs med spårvagnslinjen. På så vis betalar staden endast en bråkdel, c:a $3,7 miljoner, av de totalt $15 miljoner som satsningen kostar. I spåren på satsningen ser man även ett växande intresse för området runt spårvagnslinjen som en ”hubb” för IT-företag och olika start-ups som fokuserar på IoT-relaterade produkter och lösningar. På så vis hoppas staden bygga ett ekosystem av såväl innovatörer som mogna aktörer som kan driva stadens tillväxt och skapa ytterligare möjligheter att skala upp sin IoT-satsning utan att betala hela notan själv.