Övertorneå

Sedan 2014 har Övertorneå kommun infört trygghetskameror som stöd till nattillsyn. En digital nattillsyn innebär att tillsynen utförs via en kamera istället för ett fysiskt hembesök. Det digitala tillsynsbesöket omfattar 30 sekunder som kan förlängas eller att ytterligare en tillsyn görs en gång extra om något verkar oklart. Utöver en digital kamera krävs det också internetuppkoppling, vilket Övertorneå kommun har löst med trådlös GMS-teknik.

 

Övertorneå är en gles och avlång kommun där nattpatrullen har behövt åka långa sträckor för att utföra tillsynen. Trygghetskameror har effektiviserat tillsynsbesöket genom att minska körtiden samtidigt som det har ökat vårdkvaliteten genom att frigöra tid från personalen som istället kan vara längre hos brukare som behöver omvårdnad. Att åka kortare bilsträckor skapar även trygghet för vårdpersonalen – i synnerhet under vintertid. En digital nattillsyn har gett mer trygghet och bättre livskvalitet till vårdtagare som ibland upplever fysiska tillsynsbesöket som störande samtidigt som det har ökat möjligheten till ett fortsatt mer självständigt liv. Trygghetskameror kan även fungera som effektivt komplement till andra hjälpmedel, t.ex. tryckkänsliga mattor som känner av om vårdtagaren är aktiv under natten. Med en kamera kan man verifiera om en signal från mattan rör sig om en akut situation eller ej.

 

Användning av trygghetskameror har framför allt effektiviserat hemtjänsten och skapat bättre förutsättningar för en anpassad vård. Samtidigt har andra aspekter såväl som integritet som delaktighet ökat då det digitala tillsynsbesöket sker mer på vårdtagarens villkor och dennes medgivande spelar en större roll jämfört med traditionell tillsyn. Responsen från såväl personal som vårdtagare har varit positiv och idag arbetar Övertorneå kommun för att införa fler lösningar som kan effektivisera omvårdnad.

 

 

Studien av Övertorneå är utförd av Johan Andersson och Alexia Hernandez som del av deras examensarbete inom Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, våren 2017.