Skellefteå

Skellefteå kommun gör stora satsningar inom digitalisering av vård och omsorg. De har bland annat drivit ett pilotprojekt i 2 år där digital nattillsyn och trygghetslarm med GPS och positionering testats och utvärderats. Testerna med att införa trygghetskameror som stöd till nattillsynen i av vårdtagare i hemmet föll väl ut och visade sig vara ett effektivt och tryggt hjälpmedel. Idag erbjuder kommunen digital nattillsyn till alla skellefteåbor som önskar en trygghetskamera istället för ett traditionellt tillsynsbesök.

Ett digitalt tillsynsbesök sker nattetid via en kamera, men endast under de tider som har angetts i det biståndsbeslut vårdtagaren accepterat. Om det skulle vara så att vårdtagaren inte syns på kameran eller att det föreligger behov utför nattpatrullen ett fysiskt hembesök.  Användning av digital nattillsyn har gett positiva effekter på förvaltningen av resurser genom man bättre kan se vilka vårdtagare som faktiskt behöver fysiska hembesök. Dessutom är det ett bra alternativ för vårdtagare som är lättväckta eller inte trivs med att ha främmande personer i sitt hem. Samtidigt värnar man om integritet i samband med denna typ av tjänster eftersom digitalisering inom sjukvården riktat stort fokus på att vårdtagare ska ge ett explicit medgivande. Den digitala nattillsynen har således gjort vårdtagaren mer delaktig då tillsynsbesöket sker mer på individens villkor jämfört med traditionell tillsyn.

Övrig teknik som testats, t.ex. trygghetslarm med positionering, har även de mötts av positiva resultat och det finns planer att införa dessa komplementet som en tjänst till vårdtagare under 2017. Vidare genomför kommunen flera forskningsstudier inom IoT riktade mot smarta hem och vård och omsorg. Målet med detta är att ta fram digitala lösningar som effektiviserar rutiner och skapar nya möjligheter som kan erbjuda en bättre omvårdnad. Därför satsar Skellefteå kommun på att genomföra flera projekt som kan ta fram digitala lösningar som möjliggör att data som genereras av sensorer kan utnyttjas av kommunen för vård och omsorg. Man vill dock även skapa möjligheter för övriga företag att använda den digitala infrastrukturen och på så sätt uppmuntra skapandet av tjänster som gör att invånarna kan känna sig mer trygga och självständiga i framtiden.

 

Studien av Skellefteå är utförd av Alexia Hernandez och Johan Andersson som del av deras examensarbete inom Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, våren 2017.