Kandidatarbete om luftkvalitet

Alla har vi känt hur dåsiga vi kan bli när luften börjar ta slut i klassrummet eller konferenslokalen. Det är kroppens egna sensorer som säger ifrån! Koldioxidhalten, som det egentligen handlar om, blev ämnet för det kandidatarbete som tre tekniska fysiker från Uppsala universitet genomfört hos IoT Sverige under våren 2017 på IoT Sverige.

Jenny Bengtsson, Filip Nykvist och Alvin Ljung bestämde sig för att mäta luftkvalité. De valde att mäta rörelse och koldioxid, och presentera resultatet på webben. Mycket folk = mer koldioxid, och en kurva som börjar röra sig upp mot de gränser där vi påverkas.

För att kunna mäta och analysera denna data i realtid byggde de en enhet av enkretsdatorn Raspberry Pi, en rörelsesensor och en koldioxidsensor från SenseAir, som sponsrade arbetet med två sensorer. Datorn är uppkopplad till Internet via Wifi och rapporterar kontinuerligt till en linuxserver hos Digital Ocean. Där sparas all data i en databas, och visas upp i grafer på webben.

För att testa att allt fungerade sattes sensorerna upp i en föreläsningssal på Ångströmlaboratoriet, innan den färdiga lösningen monterades dels i ett klassrum på Tiundaskolan i Uppsala, dels i IoT Sveriges egna lokal.

Tack för ett gott samarbete Alvin, Filip och Jenny! Läs mer om dem på http://iotkandidat.tk/.

Här nedan ser du deras grafer, live. Överst Tiundaskolan, under IoT Sverige. Det gröna är rörelse, det blå är koldioxid.