Nora

I Nora ser man IoT som ett hjälpmedel att omsätta skattemedel i största möjliga värde för sina medborgare. Man använder idag IoT-lösningar inom fastighetskötsel samt inom vård och omsorg.

Kommunens nyare fastigheter är försedda med uppkopplad apparatur, t.ex. ventilationssystem, ställdon och värmepumpar, vilka är uppkopplade mot ett centralt informationssystem. Om något stannar eller på annat sätt uppvisar ovanligt beteende skickas ett larm via SMS till servicetekniker. Hen kan sedan logga in på det centrala informationssystemet och få utförlig information om problemet. På så vis kan man ofta ställa en korrekt diagnos och ta med rätt verktyg för att kunna åtgärda problemet vid första besöket snarare än att behöva göra flera turer för att hämta rätt verktyg eller reservdelar. Vidare kan informationssystemet användas för att logga fel så att man kan få tillgång till en historik över tidigare problem och åtgärder. På så vis kan man se om något särskilt system ofta uppvisar samma typ av problem, och utreda dess underliggande orsaker.

Inom vård och omsorg anänder man sedan tidigare digitala trygghetslarm och digital nattillsyn. Digitala trygghetslarm bärs i regel som ett armband och gör det möjligt för vårdtagare att larma på hjälp var man än befinner sig. Då larmet är baserat på GSM-teknik (liknande mobiltelefoner) kan larmen även användas till att etablera kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare vilket skapar förutsättningar för effektiv hantering av tillbud samt en trygg och högkvalitativ vård.

Nattillsyn består i en kamera som under bestämda tidpunkter under natten aktiveras i 30 sekunder. Om vårdtagaren inte är i sin säng aktiveras kameran på nytt 10 minuter senare. Om vårdtagaren fortfarande inte är i sin säng behandlas det som ett larm och hanteras enligt samma rutiner. Man ser detta som en kvalitetshöjande åtgärd där vårdtagare får en trygghet utan att vårdpersonal fysiskt besöker lägenheten under natten för tillsyn.

 

Just nu genomför man även prov med GPS Smartsole vilket är en skosula utrustad med GPS-transponder som kan användas med valfri typ av sko. Denna typ av teknik kan framförallt användas i samband med personer som lider av demens eller liknande åkommor där det för vårdtagarens eget bästa kan vara nödvändigt att snabbt kunna ta reda på var hen befinner sig. I Nora ser man tekniken som intressant, men i nuläget ännu begränsad då batteritiden i sulornas GPS-transpondrar tenderar att laddas ur redan efter 12 timmar.