Norsjö

I Norsjö använder man idag IoT-lösningar inom barnomsorg samt inom avfallshantering. Inom barnomsorgen använder man på förskolor systemet nuddis där barnen själva ”checkar in” när de anländer på morgonen och sedan checkar ut när de beger sig hemåt eller hämtas upp av föräldrar. Samma system tillåter även föräldrar att meddela sen ankomst eller frånvaro för sina barn, exempelvis på grund av sjukdom. Nuddis skapar trygghet för föräldrar som kan se att deras barn ”checkat in” på förskolan, men skapar även möjligheter för skolan att fördela sin personalstyrka baserat på hur många barn som faktiskt dyker upp – och när de dyker upp.

Inom avfallshanteringen märker man upp sopkärl med RFID-taggar som ger varje kärl en egen digital identitet. Detta är i sin tur kopplat till ett informationssystem där alla upphämtningsställen är registrerade med adress och typ av kärl. När tömning sker registreras detta per automatik så att följa soptömning fortskrider som planerat. På så vis sörjer man för bättre informationskvalitet jämfört med att manuellt logga vilka hushåll som besöks på respektive datum och kan på så sätt skapa nya möjligheter för spårbarhet inom avfallshantering. Märkning med RFID skapar även möjligheter att sammankoppla sopkärl med förarnas körlistor. På så vis säkerställer man att förarna har tillgång till korrekta och uppdaterade rutter där varje adress och sopkärl visas via en dator i fordonet.