Resultat för utlysningen IoT för innovativ samhällsutveckling

VINNOVA har nu tillkännagivit resultatet av vår utlysning IoT för innovativ samhällsutveckling och vilka projekt som får fortsatt finansiering de kommande tre åren.

Projekten som fått finansiering är:

  • LoV-IoT, Luft- och vattenövervakning med IoT (Göteborgs stad)
  • Smarta fastighetstjänster med IoT (Umeå kommun)
  • Smarta offentliga miljöer II (Lunds kommun)
  • Internet of things inom vård och omsorg i Skellefteå (IVoS) (Skellefteå kommun)

Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med projekten de kommande åren för att tillsammans utveckla IoT som skalar, syns och skapar tillväxt!

Kommentera