Ronneby

I Ronneby använder man enskilda IoT-lösningar för att inom hemtjänsten förse vårdtagare med digitala trygghetslarm. Digitala trygghetslarm bärs i regel som ett armband och gör det möjligt för vårdtagare att larma på hjälp var man än befinner sig. Då larmet är baserat på GSM-teknik (liknande mobiltelefoner) kan larmen även användas till att etablera kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare vilket skapar förutsättningar för effektiv hantering av tillbud samt en trygg och högkvalitativ vård. Vidare möjliggör denna typ av trygghetslarm även positionering via GPS vilket gör det lättare att tillkalla vårdassistans oavsett var man befinner sig.