Hällefors

I Hällefors har man sedan mer än 10 år nyttjat olika enskilda IoT-lösningar inom vård, barnomsorg och fastighetsskötsel. Inom barnomsorgen använder man på förskolor systemet nuddis där barnen själva ”checkar in” när de anländer på morgonen och sedan checkar ut när de beger sig hemåt eller hämtas upp av föräldrar. Samma system tillåter även föräldrar att meddela sen ankomst eller frånvaro för sina barn, exempelvis på grund av sjukdom. Nuddis skapar trygghet för föräldrar som kan se att deras barn ”checkat in” på förskolan, men skapar även möjligheter för skolan att fördela sin personalstyrka baserat på hur många barn som faktiskt dyker upp – och när de dyker upp.

 

Inom fastighetsskötsel använder man främst olika former av sensorer som kontinuerligt läser av temperatur, koldioxidhalt, och luftfuktighet. Ventilationssystemet anpassar sedan ventilation efter behov – altenativt kan detta göras manuellt – i syfte att upprätthålla en angennäm miljö. Vidare kan man med denna typ av ”smarta” ventilationssystem försätta lokaler i dvala när de inte används och på så vis reducera energiförbrukningen.

 

Inom hemtjänsten har man sedan 2006 använt digitala trygghetslarm och sedan 2013 även börjat använda tryckkänsliga mattor. Digitala trygghetslarm bärs i regel som ett armband och gör det möjligt för vårdtagare att larma på hjälp var man än befinner sig. Då larmet är baserat på GSM-teknik (liknande mobiltelefoner) kan larmen även användas till att etablera kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare vilket skapar förutsättningar för effektiv hantering av tillbud samt en trygg och högkvalitativ vård. Tryckkänsliga mattor känner av om någon vårdtagare har trillat omkull eller varit orörlig under någon längre tid. På så vis kan vårdpersonal kan vårdpersonal larmas och bistå vårdtagaren även om denne inte tillkalla hjälp för egen maskin. Vidare har man sedan 2016 påbörjat arbetet med att bygga integrera olika fristående system och på så vis lägga grunden för framtida tillskott av nya lösningar.