Lindesberg

I Lindesberg ser man goda möjligheter att effektivisera och förenkla arbetsmoment som annars skulle ta värdefull tid i anspråk. Man använder i nuläget IoT-lösningar i form av nyckelfria lås inom hemtjänsten och styrsystem för ventilation inom fastighetsskötsel.
Nyckelfria lås underlättar logistiken vid besök i vårdtagarens hem på så sätt att hemtjänstpersonal slipper bära med sig en stor mängd nycklar till olika lägenheter – eller behöva hämta ut nycklar vid varje hembesök. Man låser istället upp dörren genom att signalera en inmonterad dosa att vrida låskolven och på så vis öppna upp dörren. Denna signal skickas via en vanlig mobiltelefon som all hemtjänstpersonal bär med sig i sitt jobb.
Kommunala fastigheter är försedda med uppkopplad apparatur, t.ex. ventilationssystem, ställdon och värmepumpar, vilka är uppkopplade mot ett centralt informationssystem. Om något stannar eller på annat sätt uppvisar ovanligt beteende skickas ett larm via SMS till servicetekniker. Hen kan sedan logga in på det centrala informationssystemet och få utförlig information om problemet. På så vis kan man ofta ställa en korrekt diagnos och ta med rätt verktyg för att kunna åtgärda problemet vid första besöket snarare än att behöva göra flera turer för att hämta rätt verktyg eller reservdelar. Vidare kan informationssystemet användas för att logga fel så att man kan få tillgång till en historik över tidigare problem och åtgärder. På så vis kan man se om något särskilt system ofta uppvisar samma typ av problem, och utreda dess underliggande orsaker.