Örebro

I Örebro använder man lösningar med olika typer av sensorer inom vård & omsorg samt även inom teknisk förvaltning. Inom vård och omsorg använder man främst inom hemtjänsten olika typer av lösningar där vårdtagare enkelt kan larma om man behöver assistans. Digitala trygghetslarm bärs i regel som ett armband och gör det möjligt för vårdtagare att larma på hjälp var man än befinner sig. Då larmet är baserat på GSM-teknik (liknande mobiltelefoner) kan larmen även användas till att etablera kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare vilket skapar förutsättningar för effektiv hantering av tillbud samt en trygg och högkvalitativ vård.

Inom teknisk förvaltning använder man sig av ”smarta” ventilationsdon utrustade med sensorer som kontinuerligt levererar statusuppdateringar och kan larma om fel uppstår – eller är på väg att uppstå. På så vis kan fel åtgärdas på kortare tid och servicetekniker kan göra en bedömning av servicebehovet innan man åker ut till berörd installation. Detta i sin tur gör att man har bättre förutsättningar att kunna åtgärda eventuella fel vid första besöket snarare än att behöva åka flera turer för att först bedöma felet och först därefer hämta den utrustning som behövs för att kunna utföra nödvändig service.