Ovanåker

I Ovanåker märker man inom avfallshanteringen upp sopkärl med RFID-taggar som ger varje kärl en egen digital identitet. Detta är i sin tur kopplat till ett informationssystem där alla upphämtningsställen är registrerade med adress och typ av kärl. När tömning sker registreras detta per automatik så att följa soptömning fortskrider som planerat. På så vis sörjer man för bättre informationskvalitet jämfört med att manuellt logga vilka hushåll som besöks på respektive datum och kan på så sätt skapa nya möjligheter för spårbarhet inom avfallshantering. Märkning med RFID skapar även möjligheter att sammankoppla sopkärl med förarnas körlistor. På så vis säkerställer man att förarna har tillgång till korrekta och uppdaterade rutter där varje adress och sopkärl visas via en dator i fordonet.