Högsby

I Högsby följer man med intresse utveckling av IoT-lösningar inom vård och omsorg, t.ex. via besök på mässor såsom Vitalis där man årligen presenterar råd och rön inom eHälsa. I nuläget har man anammat en teknik för nyckellösa lås vilket fyller ett konkret praktiskt behov hus såväl vårdtagare som vårdgivare. Nyckelfria lås underlättar logistiken vid besök i vårdtagarens hem på så sätt att hemtjänstpersonal slipper bära med sig en stor mängd nycklar till olika lägenheter. Man låser istället upp dörren genom att signalera en inmonterad dosa att vrida låskolven och på så vis öppna upp dörren. Denna signal skickas via en vanlig mobiltelefon som all hemtjänstpersonal bär med sig i sitt jobb. Utöver hemtjänst är nyckellösa lås även till nytta för annan sjukvårdspersonal som har möjlighet att svara vid eventuella akutlarm utan att först säkra tillgång till en nyckel. På så vis kan man väsentligt korta responstiden vid larm.