Mönsterås

I Mönsterås har man en pragmatisk syn på IoT och tillämpar två lösningar, nyckelfria lås inom hemtjänsten och automatisk avläsning av vatten och avlopp inom tekniska verken för att effektivisera administrativt arbete. Nyckelfria lås underlättar logistiken vid besök i vårdtagarens hem på så sätt att hemtjänstpersonal slipper bära med sig en stor mängd nycklar till olika lägenheter. Man låser istället upp dörren genom att signalera en inmonterad dosa att vrida låskolven och på så vis öppna upp dörren. Denna signal skickas via en vanlig mobiltelefon som all hemtjänstpersonal bär med sig i sitt jobb.

Med hjälp av sensorer som kontinuerligt rapporterar status kan man per distans övervaka reningsverk, pumpstationer och liknande anläggningar vilket skapar möjligheter att tillmötesgå strikta lagkrav utan tidskrävande och kostsam manuell kontroll av flöden och vattenkvalitet. På så vis frigörs personella resurser till andra sysslor som annars skulle behövt lägga mycket tid på resor mellan anläggningar snarare än produktivt arbete.