Sydnärkes IT-nämnd

Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner bildade 2014 en gemensam IT-nämnd med Lekeberg som värdkommun. Inom dessa kommuner använder man främst IoT-lösningar inom hemtjänsten samt kommunala fastighetsbolag. Inom fastighetsskötsel använder man främst olika former av sensorer som kontinuerligt läser av temperatur, koldioxidhalt, och luftfuktighet. Ventilationssystemet anpassar sedan ventilation efter behov – altenativt kan detta göras manuellt – i syfte att upprätthålla en angennäm miljö. Vidare kan man med denna typ av ”smarta” ventilationssystem försätta lokaler i dvala när de inte används och på så vis reducera energiförbrukningen.

Inom vården använder man flera olika lösningar: digital nattillsyn, nyckelfria lås, digitala trygghetslarm och, tryckkänsliga mattor.
Nattillsyn består i en kamera som under bestämda tidpunkter under natten aktiveras i 30 sekunder. Om vårdtagaren inte är i sin säng aktiveras kameran på nytt 10 minuter senare. Om vårdtagaren fortfarande inte är i sin säng behandlas det som ett larm och hanteras enligt samma rutiner. Man ser detta som en kvalitetshöjande åtgärd där vårdtagare får en trygghet utan att vårdpersonal fysiskt besöker lägenheten under natten för tillsyn.

Nyckelfria lås underlättar logistiken vid besök i vårdtagarens hem på så sätt att hemtjänstpersonal slipper bära med sig en stor mängd nycklar till olika lägenheter. Man låser istället upp dörren genom att signalera en inmonterad dosa att vrida låskolven och på så vis öppna upp dörren. Denna signal skickas via en vanlig mobiltelefon som all hemtjänstpersonal bär med sig i sitt jobb.

Digitala trygghetslarm bärs i regel som ett armband och gör det möjligt för vårdtagare att larma på hjälp var man än befinner sig. Då larmet är baserat på GSM-teknik (liknande mobiltelefoner) kan larmen även användas till att etablera kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare vilket skapar förutsättningar för effektiv hantering av tillbud samt en trygg och högkvalitativ vård.

Tryckkänsliga mattor känner av om någon vårdtagare har trillat omkull eller varit orörlig under någon längre tid. På så vis kan vårdpersonal kan vårdpersonal larmas och bistå vårdtagaren även om denne inte tillkalla hjälp för egen maskin. Tillsammans skapar dessa olika lösningar möjligheter för en trygg, kvalitetssäker vård samtidigt som de erbjuder möjligheter att effektivisera vården och sätta in resurser där de gör mest nytta.