Bollebygd

I Bollebygd ser man IoT som ett hjälpmedel för konkreta, nuvarande behov inom kommunal service. Inom hemtjänsten har man anammat ”smarta” tryckänsliga mattor som ett komplement till befintliga vårdrutiner. Tryckkänsliga mattor känner av om någon vårdtagare har trillat omkull eller varit orörlig under någon längre tid. På så vis kan vårdpersonal kan vårdpersonal larmas och bistå vårdtagaren även om denne inte tillkalla hjälp för egen maskin.