Falkenberg

I Falkenberg ser man på IoT som ett sätt att garantera kvalitet på kommunal service samtidigt som man kan främja effekti användning av kommunens resurser. Man använder idag IoT-lösningar för såväl tillsyn av vårdtagare nattetid samt övervakning och styrning av ventilationssystem i kommnala fastigheter.

En digital nattillsyn innebär att tillsynen utförs via en kamera istället för ett fysiskt hembesök av vårdpersonal vilket vårdtagare kan uppleva som störande. Det digitala tillsynsbesöket omfattar 30 sekunder som kan kan utökas med ytterligare en tillsyn görs om något verkar oklart. Vid fortsatt osäkerhet – eller om hjälpbehov föreligger – larmas vårdpersonal som besöker vårdtagaren. På så vis kan vårdpersonal lägga mer tid på de vårdtagare som verkligen behöver hjälp.

Uppkopplad apparatur, t.ex. ventilationssystem, ställdon och värmepumpar, erbjuder möjligheten att övervaka och fjärrstyra kommunala fastigheter. Om något stannar eller på annat sätt uppvisar ovanligt beteende skickas ett larm via SMS till servicetekniker. Hen kan sedan logga in på det centrala informationssystemet och få utförlig information om problemet. På så vis kan man ofta ställa en korrekt diagnos och ta med rätt verktyg för att kunna åtgärda problemet vid första besöket snarare än att behöva göra flera turer för att hämta rätt verktyg eller reservdelar. Vidare kan informationssystemet användas för att logga fel så att man kan få tillgång till en historik över tidigare problem och åtgärder. På så vis kan man se om något särskilt system ofta uppvisar samma typ av problem, och utreda dess underliggande orsaker.