Hallstahammar

I Hallstahammar ser man IoT som ett strategiskt verktyg för att möta såväl nuvarande som framtida utmaningar. Vid byggnation av nya äldreboenden har man bland annat infört tryckkänsliga mattor som känner av om någon vårdtagare har trillat omkull eller varit orörlig under någon längre tid. På så vis kan vårdpersonal kan vårdpersonal larmas och bistå vårdtagaren även om denne själv inte kan tillkalla hjälp.

Som ett ytterligare steg i att säkra vården ser man även med intresse på möjligheter att börja använda ”smarta” medicinskåp som dels kan ge upplysning om rätt medicin och dosering, men även per automatik signalera när det är dags för påfyllning. På så vis minskar risken att medicinering uteblir på grund av bristande inventarier.