IT-MOA

IT-MOA ansvarar för IT-frågor för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Man använder i dessa kommuner ett antal IoT-lösningar inom vård och omsorg vars gemensamma nämnare är att stärka kvalitet och tjänstenivå samtidigt som man främjar effektiviteten i bruket av kommunernas resurser. De båda lösningar som används, digital nattillsyn och nyckefria lås, anammades båda av praktiska skäl då de fyllde konkreta behov i hemtjänstens verksamhet.

Nattillsyn består i en kamera som under bestämda tidpunkter under natten aktiveras i 30 sekunder. Om vårdtagaren inte är i sin säng aktiveras kameran på nytt 10 minuter senare. Om vårdtagaren fortfarande inte är i sin säng behandlas det som ett larm och hanteras enligt samma rutiner. Man ser detta som en kvalitetshöjande åtgärd där vårdtagare får en trygghet utan att vårdpersonal fysiskt besöker lägenheten under natten för tillsyn.

Nyckelfria lås underlättar logistiken vid besök i vårdtagarens hem på så sätt att hemtjänstpersonal slipper bära med sig en stor mängd nycklar till olika lägenheter. Man låser istället upp dörren genom att signalera en inmonterad dosa att vrida låskolven och på så vis öppna upp dörren. Denna signal skickas via en vanlig mobiltelefon som all hemtjänstpersonal bär med sig i sitt jobb. Utöver hemtjänst är nyckellösa lås även till nytta för annan sjukvårdspersonal som har möjlighet att svara vid eventuella akutlarm utan att först säkra tillgång till en nyckel. På så vis kan man väsentligt korta responstiden vid larm.