Kandidatuppsats med koppling till LoV-IoT

Två studenter på Göterborgs Universitet har skrivit en kandidatuppsats om värden som skapas under sektoröverskridanden samarbetet, och vårt Göteborgsprojekt LoV-IoT är med i arbetet.

Rapporten finns för nedladdning HÄR.