Norberg

I Norberg ser man IoT som ett hjälpmedel för konkreta, nuvarande behov inom kommunal service. Man har främst tillämpat IoT-lösningar inom vården där man nyttjar digital nattillsyn, nyckelfria lås och tryckkänsliga mattor hos vårdtagare vilka tillsammans skapar goda förutsättningar för såväl trygghet och kvalitet för vårdtagaren och effektivisering inom vårdprocessen.

Nattillsyn består i en kamera som under bestämda tidpunkter under natten aktiveras i 30 sekunder. Om vårdtagaren inte är i sin säng aktiveras kameran på nytt 10 minuter senare. Om vårdtagaren fortfarande inte är i sin säng behandlas det som ett larm och hanteras enligt samma rutiner. Man ser detta som en kvalitetshöjande åtgärd där vårdtagare får en trygghet utan att vårdpersonal fysiskt besöker lägenheten under natten för tillsyn.
Tryckkänsliga mattor känner av om någon vårdtagare har trillat omkull eller varit orörlig under någon längre tid. På så vis kan vårdpersonal kan vårdpersonal larmas och bistå vårdtagaren även om denne inte tillkalla hjälp för egen maskin.

Nyckelfria lås underlättar logistiken vid besök i vårdtagarens hem på så sätt att hemtjänstpersonal slipper bära med sig en stor mängd nycklar till olika lägenheter. Man låser istället upp dörren genom att signalera en inmonterad dosa att vrida låskolven och på så vis öppna upp dörren. Denna signal skickas via en vanlig mobiltelefon som all hemtjänstpersonal bär med sig i sitt jobb. Då nyckellösa lås är batteridrivna måste dessa först”väckas” ur energisparläge t.ex. genom att personal tar i handtaget eller knackar på dörren. Därefter låser man upp dörren genom en app i den mobiltelefon vårdpersonal bär med sig. Utöver hemtjänst är nyckellösa lås även till nytta för annan sjukvårdspersonal som har möjlighet att svara vid eventuella akutlarm utan att först säkra tillgång till en nyckel. På så vis kan man väsentligt korta responstiden vid larm