Sundsvall

I Sundsvall har man sedan 2015 samarbetat med Mittuniversitetet kring två olika projekt där man använt sensorer för att övervaka luftkvaliteten i kommunens centrum samt att larma om oljeutsläpp av otillbörliga kemikalier (främst olja) i dagvattenbrunnar. Övervakningen av luftkvalitet används idag inte av kommunen i dess dagliga verksamhet, men data från sensorerna publiceras öppet till förmån för forskare samt privata aktörer. Data från sensorerna i dagvattenbrunnar användas av teknisk förvaltning då det är betydligt mer effektivt än att skicka ut personal att utföra manuella mätningar. Vidare har detta senare projekt medfört kunskap om olika sensortyper samt lämpligheten av olika plattformar för integration av sensordata – kunskap som är värdefull den dag man bestämmer sig för att skala upp sin satsning på IoT till ett större antal installationer inom flera olika verksamhetsområden.