Uddevalla

I Uddevalla har man satsat på att bygga ut ett trådlöst nätverk i kommunens regi. Nätverket är tillgängligt på såväl allmän plats som  kommunala byggnader och är tillgängligt för såväl kommunens anställda, skolelever och allmänheten – om än med olika grader av behörighet. På så vis vill man dels erbjuda sina medborgare god tillgång till kommunala tjänster samt även möjligöra för personal och elever att använda egna medhavda verktyg om man så önskar. På sikt ser man en välutvecklad IT-infrastruktur som en nödvändig grund för vidareutveckling av digitala tjänster inom bl.a. vård och omsorg.