Invigning av Blue IoT Test Arena

Förra året utsågs Karlskrona till Sveriges centrum för Internet of Things i en rapport från Vinnova. IoT Sveriges programchef kommer att deltaga vid Blue Science Parks invigning av Blue IoT Test Arena i Karlskrona där företag och start-ups kan testa och demonstrera uppkopplade saker i en öppen miljö.
Blue IoT Test Arena är den första i projektet Test-arena Blekinge som skapar nationella testmiljöer inom Telecom/IT, eHälsa och Marin teknik.

Invigningen kommer att hållas hos Blue Science Park, Open Arena, Campus Gräsvik 2, 371 75 Karlskrona den 4 oktober, 10.00-11.30, därefter bjuds det på pizza, dryck och mingel!

Mer information och anmälan görs här.