Tips om innovationsdag på ICES

ICES bjuder in till workshop 31:a oktober. Workshopen riktar sig till företag i en innovativ fas (startups, SME och andra) som verkar inom mjukvaruintensiva system och inbyggda system (Cyber-Physical Systems). Målet med workshopen är att skapa kontaktnät och beskriva vilka funktioner som finns tillgängliga från olika organisationer, från teknikplattformar till coachning och finansiering.

Tid: 31 oktober, 09.00-16.30, med lunch 12-13.

Plats: Brinellvägen 85, um Gladan

Mer information och anmälan görs här.