IoT Sveriges kommande utlysning

IoT Sverige kommer under hösten 2017 inom statsningen IoT för innovativ samhällsnytta att genomföra en ny utlysning för att få fler projekt. Tanken är att projekten ska bli världsledande i användandet av IoT för att möta offentliga organisationers utmaningar och utvecklas till IoT-hubbar. Det vill säga projekt som är ledstjärnor, som syns, skapar mycket uppmärksamhet, drar till sig ny finansiering och arbetar aktivt med att sprida det som utvecklats inom projektet till andra offentliga organisationer.

Vinnova arbetar för tillfället med utlysningen och den kommer att öppna i början av november 2017. Ambitionen är att projekten ska kunna starta under maj 2018.

Mer information om utlysningen finns att hämta hem i pdf-format här.

Vi publicerar löpande information om utlysningen på vår hemsida, så håll utkik!