Rapport om digitaliseringen i Mexiko

 
 
 
 
 
 
 
Business Sweden har genomfört en studie om digitaliseringen i Mexiko.

I studien som omfattar IT, Telecom, fintech, e-Commerce, säkerhet, e-Goverment samt appar/mjukvaror har bland annat följande slutsatser dragits:

  • Över 120 miljoner mobil abonnemangsanvändare i Mexiko
  • Stark tillväxt inom IT sektorn i allmänhet, +10% inom mjukvara 2016
  • Över 200 000 jobb inom Mexikos APP sfär med flera ICT kluster i landet
  • E-Commerce har vuxit med 48% mellan 2009-2015 och fortästter att växa med stor potential då enbart 31% av internet användarna idag är digitala köpare
  • Över 200 fintech bolag inom 11 olika segment bl.a. försäkring och utlåning
  • Mexiko är mer utsatt för cyberattacker jämfört med resten av världen vilket kräver IT säkerhet
  • Målet med Mexikos nationella digitala strategi är att implementera ICT i flertalet sektorer bl.a. sjukvård, civilsamhällskommunikation, digital ekonomi, utbildning samt offentlig sektor

Mer information samt rapporten i sin helhet finns på http://www.business-sweden.se/Export/analys-och-rapporter/fact-packs-marknader-och-branscher/mexiko-digital/