IoT Sverige på 5G-forum

Den 17:e november kommer programchef Torbjörn Fängström tillsammans med representanter från våra projekt att närvara på Post – och telestyrelsens (PTS) 5G-forum. Under programpunkten “dagens gäst” kommer IoT Sveriges verksamhet och pågående projekt att presenteras.

Syftet med 5G-forum är att diskutera mer övergripande och strategiska frågor relaterade till utvecklingen av 5G. För PTS är det av yttersta vikt att förstå vad 5G-intressenter har för åsikter, behov och idéer.

Mer information om eventet och hur man anmäler sig finns här: Inbjudan 5G forum nr 5.