IoT Sveriges styrelse 2018

Den 18:e oktober hade IoT Sverige sin årliga partstämma i Uppsala. På partstämman närvarade ett stort antal parter som fick presentera sig för varandra. Under den formella delen av partstämman valdes den nya styrelsen.

IoT Sveriges styrelse för 2018 ser ut som följer

Ordinarie ledamöter

Petra Sundström, Husqvarna, Ordförande
Linda Krondahl, VD THINGS
Felix Krause, SKL
Paul Davidsson
Torbjörn Lundahl
Helena Forsmark, HiQ
Markus Bylund, Uppsala Kommun

Suppleanter

Jan Byfors, IQ Samhällsbyggnad
Niklas Grybe, RISE
Christian Rohner, Uppsala Universitet
Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet
Kristoffer Andersson, Prevas