Laholm

I Laholm nyttjar man i första hand IoT-lösningar som ett sätt att stärka välfärden och öka möjligheterna för vårdtagare att ha ett drägligt och bra liv. Man använder flera tekniska lösningar för att åstadkomma denna ambition. Man använder digitala trygghetslarm med positionering vilket möjliggör att vårdtagaren kan lämna hemmet och ändå kunna tillkalla hjälp med en enkel knapptryckning. Inkommande larm tas emot av en trygghetscentral som avgör om någon oavsiktligt kommit åt larmknappen eller om det är ett faktiskt larm som behöver åtgärd. I det senare fallet kontaktas vårdpersonal som via GPS-positionering kan erhålla uppgifter om var vårdtagaren befinner sig.

Man erbjuder även nattillsyn via trygghetskamera till vårdtagare. Nattillsyn består i en kamera som under bestämda tidpunkter under natten aktiveras i 30 sekunder. Om vårdtagaren inte är i sin säng aktiveras kameran på nytt 10 minuter senare. Om vårdtagaren fortfarande inte är i sin säng behandlas det som ett larm och hanteras enligt samma rutiner som ett trygghetslarm.

Utöver de ovanstående larm har man i Laholm även börjat titta på sensorer för personlig hygien som larmar vid urinavgång så att vårdpersonal vet när det uppstår behov av tvätt och byte av sängkläder. På så vis kan åtgärd sättas in när det behövs snarare än enligt schema.