Vänersborg

I Vänersborg ser man omfattande möjligheter att kombinera ökad tillgänglighet på kommunala tjänster samtidigt som man effektiviserar verksamhaten med IoT. Med det i åtanke arbetar man på att utveckla ramverk för att integrera framtida tekniska lösningar samt rutiner och styrdokument för kravställan vid upphandlingar av framtida IoT-lösningar gentemot externa aktörer. Redan idag har man dock vissa verksamhetsnära lösningar, främst inom hemtjänst där man använder nyckelfria lås för att förenkla administrationen av nycklar. Nyckellösa lås består av en liten dosa inmonterad på insidan av ytterdörr. Istället för att hemtjänstpersonal behöver bära med sig en stor mängd nycklar till olika lägenheter låser man upp genom att signalera dosan att vrida låskolven och på så vis låsa upp dörren. Denna signal skickas via en vanlig mobiltelefon som all hemtjänstpersonal bär med sig i sitt jobb. Då nyckellösa lås är batteridrivna måste dessa först”väckas” ur energisparläge, t.ex. genom att personal knackar på dörren. Därefter låser man upp dörren genom en app i den mobiltelefon vårdpersonal bär med sig.