ITSAM

Kommunalförbundet ITSAM bildades 2009 och ansvarar för IT-frågor i kommunerna Ydre, Vimmerby, Kinda, Boxholm, Åtvidaberg och Ödeshög. Man använder i dessa kommuner ett antal IoT-lösningar vars gemensamma nämnare är att stärka kvalitet och tjänstenivå samtidigt som man främjar effektiviteten i bruket av kommunernas resurser. Man har börjat använda sensorer för att övervaka reningsverk och liknande anläggningar vilket skapar möjligheter att tillmötesgå strikta lagkrav utan tidskrävande och kostsam manuell kontroll av vattenkvalitet. På så vis frigörs personella resurser till andra sysslor som annars skulle behövt lägga mycket tid på resor mellan anläggningar snarare än produktivt arbete.

Inom hemtjänsten har man på bred front anammat nyckelfria lås, digital nattillsyn och digitala trygghetslarm. Nyckelfria lås består av en liten dosa inmonterad på insidan av ytterdörr. Istället för att hemtjänstpersonal behöver bära med sig en stor mängd nycklar till olika lägenheter låser man upp genom att signalera dosan att vrida låskolven och på så vis låsa upp dörren. Denna signal skickas via en vanlig mobiltelefon som all hemtjänstpersonal bär med sig i sitt jobb. Då nyckellösa lås är batteridrivna måste dessa först”väckas” ur energisparläge, t.ex. genom att personal knackar på dörren. Därefter låser man upp dörren genom en app i den mobiltelefon vårdpersonal bär med sig.

Nattillsyn består i en kamera som under bestämda tidpunkter under natten aktiveras i 30 sekunder. Om vårdtagaren inte är i sin säng aktiveras kameran på nytt 10 minuter senare. Om vårdtagaren fortfarande inte är i sin säng behandlas det som ett larm och hanteras enligt samma rutiner. Man ser detta som en kvalitetshöjande åtgärd där vårdtagare får en trygghet utan att vårdpersonal fysiskt besöker lägenheten under natten för tillsyn.

Digitala trygghetslarm bärs i regel som ett armband och gör det möjligt för vårdtagare att larma på hjälp var man än befinner sig. Då larmet är baserat på GSM-teknik (liknande mobiltelefoner) kan larmen även användas till att etablera kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare vilket skapar förutsättningar för effektiv hantering av tillbud samt en trygg och högkvalitativ vård.