Ragunda

I Ragunda ser man framförallt möjligheter att både effektivisera och höja kvalitet på vård och omsorg med hjälp av IoT-lösningar. Man ligger bland annat i startgroparna för att börja använda sensorer för att utröna om personer som vårdas i sitt hem är i behov av assistans. Med hjälp av fallsensorer kan hemtjänst larmas om en vårdtagare har trillat omkull eller trillat ur sängen nattetid. På så vis har vårdpersonal möjlighet att med kort varsel kunna bistå vårdtagaren även om denne inte har möjlighet att själv kalla på hjälp. Då man är en liten kommun söker man gärna projekt tillsammans med andra parter, t.ex. inom region Jämtland och även bredare konsortier såsom Interreg Sverige-Norge.