Åstorp

I Åstorp påtalar man framför allt möjligheterna att med hjälp av IoT underhålla kommunens olika resurser. Man använder uppkopplade lösningar för att övervaka fastigheter som ägs av kommunen, t.ex. i form av uppkopplade brandlarm och ventilationssystem. Med hjälp av dessa lösningar kan man erhålla kontinuerliga uppdateringar kring luftkvalitet och i regel åtgärda eventuella fel över distans snarare än att skicka ut tekniker för samtliga ärenden. Om olyckan skulle vara framme ger uppkopplade brandlarm en tydlig och snabb indikation om var det brinner vilket ger större möjligheter för brandkår att motverka omfattande förödelse.

Utöver teknik för att effektivisera driften av kommunens lokaler används IoT-lösningar även för att främja livskvalitet och fullborda kommunens åttagande mot medborgare. Detta märks tydligast genom bruket av digitala trygghetslarm inom hemtjänsten. Digitala trygghetslarm bärs i regel som ett armband och gör det möjligt för vårdtagare att larma på hjälp var man än befinner sig. Då larmet är baserat på GSM-teknik (liknande mobiltelefoner) kan larmen även användas till att etablera kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare vilket skapar förutsättningar för effektiv hantering av tillbud samt en trygg och högkvalitativ vård.